May 06 2015

Tüm Hastane Personellerimizin Dikkatine

internet-600x276

TÜM PERSONELİMİZİN DİKKATİNE

Bakanlığımız, internet kullanımını daha yaygın, daha kesintisiz, daha etkin hale getirmek, bunun yanı sıra maliyetleri azaltmak amacıyla TURK TELEKOM internet sağlayıcısı ile bir protokol imzalamış ve bağlı tüm kurum ve kuruluşların resmi yazı ile MPLS VPN bağlantısına geçmelerini istemiştir.

Biz de Muş Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği olarak bir süredir altyapı çalışmalarını sürdürmekte olduğumuz bağlı sağlık tesislerimizin tümünü kapsayan ortak internet kullanımına geçişi bu doğrultuda sağlamış bulunmaktayız.

Bu geçiş neticesinde bağlı sağlık tesislerimizde bulunan personelimizin/kullanıcılarımızın internet kullanımlarında bazı değişiklikler meydana gelmiş ve bunun sonucunda Bilgi İşlem Birimi olarak bir takım sorularla karşı karşıya gelmiş bulunmaktayız.

Yöneltilen sorulara ilişkin cevapları, kolay anlaşılabilir olması bakımından SSS (Sıkça Sorulan Sorular) formatında aşağıda açıklamış bulunmaktayız. Verilen cevapları dikkatle okumanız hem kurumsal internet kullanım politikamızı anlamanızı sağlayacak hem de “neden” ve “niye” lerle başlayan sorularınıza açıklayıcı cevaplarlar bulabileceksiniz.

KURUMSAL İNTERNET POLİTİKAMIZ

Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki; kurumsal olarak biz yasaklara karşıyız. Herkesin kanun ve yasalar çerçevesinde, içinde bulunduğumuz toplumun ahlak ve görgü kuralları dahilinde görüş sahibi olma, düşüncelerini ifade etme, araştırma yapma, bilgi edinme ve bu ilkeler çerçevesinde internet kullanma hakkı vardır ve biz bu konuda bu haklara saygılıyız.

Fakat internetin geçmişten günümüze geçirmiş olduğu süreç içerisinde başta inanılmaz gözüken kolaylıkları ve yararları ile birlikte getirdiği zararlar ve tehlikeler artık internetin kontrollü kullanılması gerektiği gerçeğini ortaya çıkarmıştır.

Bu gerçeklere paralel olarak tüm hastanelerimizdeki internetlerin ortak oluşu, bir hastanemizdeki problemlerin diğer tüm hastanelere ve kullanıcılara yansıyor olacağı, kontrollü internet kullanım gereğini önemli kılmış, 23.05.2007 tarihinde yürürlüğe giren 5651 Sayılı Kanun ile de kontrollü internet kullanımı ve internet hareketlerine ilişkin log kayıtlarının tutulması zorunlu hale gelmiştir.

Yukarıda çok kısa şekilde özetlediğimiz kurumsal gerçekçilik vizyonumuz ışığında kurumsal internet politikamızı ve nedenleri açıklığa kavuşturacak soru ve cevaplarımıza şimdi geçebiliriz.

S.S.S. 

1- İnternetim neden kapalı? Hiçbir sayfayı açamıyorum : Kurumsal olarak yasaklara ve engellemelere karşı olduğumuzu yukarıda açıkladık, hastanelerimizde ağa bağlı tüm bilgisayarlarda internet bulunmaktadır fakat yine de internetinizin hiç olmaması şu sebeplere bağlı olabilir

–   Görev yaptığınız yer “internetin tamamen kapalı olacağı alan” olarak belirlenmiş olabilir. Hasta kabul ve poliklinik sekreterlikleri gibi hastalarla yüz yüze iletişimde bulunulan yerlerdeki kullanıcılar bu kapsamdadır.

–   Bilgisayarınızda bir IP veya bağlantı problemi olabilir. Çözümü için kendi bilgi işlem biriminizle görüşünüz.

–   Bilgisayarınızda firewall sistemimiz tarafından tehlikeli bir durum (virüs, trojan, saldırı, atak) tespit edilmiş ve bilgisayarınız karantinaya alınmış olabilir. Çözümü için kendi bilgi işlem biriminizle görüşünüz.

 2- İnternetim niye kısıtlı. Bazı sitelere girerken neden X işareti ile karşılaşıyorum : İnternetin kontrollü kullanılması gerektiği gerçeği hakkında yukarıda açıklama yaptık.  İnternetim neden kısıtlı sorusuna daha gerçekçi bir cevap verebilmemiz için Genel Sekreterliğimiz ile bağlı hastanelerimiz arasında kurulan internet yapısından bahsetmemiz gerekmektedir.

–   Şu an birliğimize bağlı 7 hastane TTVPN bağlantısı ile önce Genel Sekreterliğimize bağlanmakta, sonra Genel Sekreterliğimiz üzerinden internete çıkmaktadır.

–   HBYS sisteminin internetle olan provizyon, e-reçete, sağlık net gibi bağlantıları yine bu ortak internet üzerinden çalışmaktadır.

–   Durum böyle olunca ortak internetimizi kesintiye uğratacak/yavaşlatacak, bu sayede sağlık hizmetlerini aksatacak/yavaşlatacak/kesintiye uğratacak hiçbir kişi, mevki, makam, torpil, site, program, karar veya uygulamaya toleransımız yoktur. Burada esas olan; kurulu bu sistem vasıtasıyla çalışan sağlık sisteminin aksamamasıdır.

3- Videoları neden izleyemiyorum : Yukarıda internetimizin yavaşlamasına/kesilmesine neden toleransımız olmadığını açıkladık. Şimdi de video/müzik/radyo/TV gibi içeriklerin nasıl oluyor da interneti yavaşlattığını/kesintiye uğrattığını teknik olarak inceleyelim.

–   İnternet aracılığıyla TV/Video izleme, radyo/müzik dinleme gibi eylemler internet bağlantısında sürekli bir veri akışına (streaming) neden olur. Bu da sınırsız olmayan, belirli bir kapasitesi bulunan internet bant genişliğini tüketir. Streaming arttıkça ve bant genişliği sınırlarına yaklaştıkça diğer kullanıcıların interneti bu oranda yavaşlar hatta durma noktasına gelir. Bu da HBYS programını tamamen internet üzerinden çalıştırmakta olan hastanelerimizdeki bilgisayar/internet sistemini tamamen yavaşlatır ve sağlık hizmetlerinin aksamasına neden olur.

–   Bunu şöyle bir örnekle açıklayabiliriz. Ana omurgadaki internet genişçe bir borudan gelen yüksek debili su gibidir. Kullanıcılar ise bu ana boruya ince borularla bağlı küçük musluklardır. Bir kullanıcının herhangi bir internet sitesine girip çıkması bu küçük musluğu anlık olarak açıp kapatmasıdır. Oysa bir internet sitesi veya uygulaması aracılığıyla TV/Video/Radyo/Müzik izlemek/dinlemek bu musluğu sürekli açık bırakmaktır. Aynı anda 15-20 kullanıcının musluğunu açık bırakması ana borudaki su debisini ciddi oranda düşürecektir. Bu nedenlerden dolayı video içerikli siteler zorunlu olarak yasaklıdır.

4- Radyoları / Müzikleri neden açamıyorum : İnternet aracılığıyla radyo/müzik dinlemenin mevcut sistemimize getireceği yük yukarıda video başlığında açıklanan durumla aynıdır, bu yüzden müsaade edilememektedir.

5- Sadece haber sitelerindeki  videoları izlesek olmaz mı : Olmaz. Çünkü firewall sistemimiz aracılığıyla hastanelerimizden yaklaşık 3500 kişi/bilgisayar internete çıkmaktadır. Çoğu kişi gün içerisinde birçok kez haber sitelerine bakmakta ve bir kişi her girişte birkaç video izlese bu da bizim için sorun teşkil etmektedir.

6- Facebook a neden giremiyorum : Bizim kurumsal olarak sosyal paylaşım siteleri ile ilgili herhangi bir problemimiz bulunmamaktadır fakat bildiğiniz üzere facebookta hemen her sayfada video bulunmaktadır dolayısıyla “Videoları neden izleyemiyorum” başlığındaki sebepler burada da geçerlidir ve bu yüzden facebook’a müsaade edilememektedir.

7- 5651 Sayılı Kanun Nedir : Bu kanun “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele edilmesi Hakkında Kanun” dur ve 23.05.2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla özetle internet aracılığıyla işlenen suçların önüne geçilmesi amaçlanmış kullanıcılarına toplu şekilde internet erişimi sağlayan kamu kurum ve kuruluşların be­lir­ti­len internet tra­fik bil­gi­le­ri­ni al­tı ay­dan az ve iki yıl­dan faz­la ol­ma­mak üze­re saklamalarını istenmiştir. Bu esastan hareketle bizde genel sekreterlik bilgi işlem birimi olarak kurmuş olduğumuz firewall sistemi ile kullanıcılarımıza sunmuş olduğumuz internetin kontrolü ve kullanıcılarımızın içeriden dışarıya, dışarıdan içeriye yaptıkları ağ trafiklerinin log kayıtlarının tutulması konusunda kanun karşısında mükellef bulunmaktayız.

8- Firewall nedir : Birden çok kullanıcının tek bir noktadan internet çıkışı yaptığı kurum ve kuruluşlarda kullanıcıların internet erişim kıstaslarını belirleyen, dışarıdan gelecek siber saldırıları denetleyen ve engelleyen güvenlik duvarı donanım ve yazılımıdır.

9- Log nedir : Kullanıcıların hangi tarih ve saatte hangi sitelere girip çıktığına ilişkin oluşturulan ve saklanan kayıtlardır.

10- Yazdıklarımı kimse görüyor mu : Firewall sistemi ile sadece kullanıcıların hangi adreslere eriştiğinin kayıtları tutulur. Bu sistemde gönderilen ve alınan iletilerde içerik bilinmez, görüntülenmez ve kaydedilmez. Yani sadece erişilen adresler bilinir.

11- Girip çıktığım siteler bir yerlere mi bildirilecek : Hayır. Tutulan kayıtlar sadece kanun karşısında suç teşkil eden hukuki bir durum oluştuğu takdirde ilgili yargı makamlarına verilir. Bunun dışında log kayıtlarının birilerine verilmesi sunulması durumu söz konusu değildir.

SONUÇ OLARAK

Yukarıda açıklanmaya çalışıldığı gibi tüm hastanelerimizde ortak bir internet ve network sistemi bulunmakta, bağlı hastanelerimizde verilen sağlık hizmetleri bu ortak ağ ve internet yapısı üzerinden yürütülmektedir. Tekrar ifade etmek gerekirse sağlık hizmet sunumunu bir anlık dahi kesintiye uğratacak, aksatacak hiçbir kişi veya uygulamaya müsaade edememekte, belirlenen internet kullanım politikalarımız dışındaki bir erişim hakkıyla hiçbir makam, mevki ve kişiye internet erişimi sağlayamamaktayız. 

Bu yazı, Sayın Genel Sekreterimiz;
Uzm. Dr. Hacı Yusuf GÜNEŞ

Mali Hizmetler Başkanımız
Fuat TUNA

İdari Hizmetler Başkanımız
Uzm. Dr. Müslüm ERGÜN

Tıbbi Hizmetler Başkanımız
Uzm. Dr. Kenan BAYRAKTAR

isteği üzerine hazırlanıp yayınlanmıştır.
İyi çalışmalar dileriz.

Ferit YOLOĞLU
Bilgi İşlem

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://vartodh.gov.tr/?p=524

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.