May 06 2015

Tıbbi Atık Taşıma ve Depolama Konulu Eğitim

Tıbbi Atık Taşıma ve Depolama Konulu Eğitim
sağlık kuruluşlarının faaliyetleri sonucu oluşan atıklar ile bu
atıkların üretildikleri yerlerde ayrı toplanması,geçici depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesine ilişkin eğitim.
Sağlık kuruluşlarında üretilen atıkların;
% 80’i evsel nitelikli atık
% 1 5’i patolojik ve enfekte atık
% 3 ’ü kimyasal ve farmakolojik atık
% 1’ i kesici-delici atık
% 1 ’den az özel atıklar ( atık pil, kırık cam
malzemeler).
– Evsel nitelikli olmayan atıklar (tüm atıkların
% 20’si)
özel işlem gerektiren
atıklardır.
Tıbbi Atık
Mikrobiyolojik laboratuar atıkları
Kan ürünleri ve bunlarla kontamine olmuş nesnele
Diyaliz atıkları (atıksu ve ekipmanları)
Karantina atıkları
Bakteri ve virüs içeren hava filtreleri
Enfekte deney hayvanı leşleri, organ parçaları, kanı ve bunlarla
temas eden tüm nesneler
Vücut parçaları, organik parçalar, plesenta , kesik uzuvlar vb.(insani
patolojşk atıklar)
Biyolojik deneyde kullanılan kobay leşleri
Enjektör iğnesi
İğne içeren diğer kesiciler
Bistüri
Lam-lamel
Cam pastör pipeti
Kırılmış diğer cam v..b nesneleri kapsamaktadır

Tıbbi atık üretiminin en aza indirilmesi, tıbbi atık
yönetiminde merkezi bir yere sahiptir. Tıbbi atıklardan
kaynaklanan sorunların en aza indirilebilmesi için aşağıda
belirtilen çeşitli önlemler mevcuttur;
Tıbbi atık üretiminin önlenmesi
Üretilen tıbbi atık miktarının kaynağında azaltılması
Tekrar kullanım ile söz konusu materyalin tıbbi atık
akışından ayrılması
Atık bileşenlerinin geri dönüştürülmesi
Enfekte ve tehlikeli atıkların uygun teknolojilerle
zararsız hale getirilmesi / bertarafı
16

17

18

20

t5

t7

t8

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://vartodh.gov.tr/?p=581

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.