Temizlik Personelleri

 

TEMİZLİK PERSONELLERİ

SIRA NO PERSONEL TİPİ AD SOYAD ÇALIŞTIĞI BİRİM
1 Temizlik Personelleri Cihat SİNANOĞLU Tüm birimler
2 Temizlik Personelleri Asiye DEDE İdari Servis
3 Temizlik Personelleri Hediye SARI Poliklinikler
4 Temizlik Personelleri Ayten FIRAT Acil
5 Temizlik Personelleri Yaşar YILDIZ Acil
6 Temizlik Personelleri Çiğdem KALOS Diyaliz Ünitesi
7 Temizlik Personelleri Emrah TAŞ Poliklinik-idare
8 Temizlik Personelleri Erol KUBİLAY Poliklinik-idare
9 Temizlik Personelleri Hasan ÖZÇELİK Acil Servis
10 Temizlik Personelleri Erhan DEĞİRMENCİOĞLU Poliklinik-İdare
11 Temizlik Personelleri İlkin BİNGÖL Servis
12 Temizlik Personelleri Fırat AKTAŞ Ameliyathane
13 Temizlik Personelleri Nazım GÜLÇİN Acil

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://vartodh.gov.tr/?page_id=199