Kalite Komisyon Görev Dağılımı

HKYS KALİTE KOMİSYON GÖREV DAĞILIMI
1 Tesis Güvenliği’nc Bağlı Tıbbi Cihaz Yönetim Ekibi
■ Teknisyen Erdal ALDEMİR
Sağük Memuru- Sterilizasyon Yılmaz ÇELİK
Anestezi Oğuzhan PALA
– Laboratuar Teknisyeni OKAN ERKAHYA
Radyoloji Gencay TUNÇER
2 BINA-TUR EKİBİ
Tıbbi hizmetler Yöneticisi Uz.Dr.Yusuf DEMİR
İdari Mali İşler Yöneticisi Mehmet YILDIZ
Sağlık Bakım İşleri Yöneticisi İnayet GÜNEŞ YILDIZ
Kalite Yönetim Direktörü Esra İPEK
Teknik İşler Sorumlusu Erdal ALDEMİR
3 ANTİBİYOTİK KONTROL EKİBİ
Enfeksiyon Uzmanı Uz.Dr.Gamze ÜSTÜNTAŞ
Mikrobiyoloji Uzmanı …………………………….
Cerrahi Branş Uzmanı Emrullah AKKAY
Eczacı Asiye ÜÇER
Enfeksiyon Hmş. Esra İPEK
Farmakovijilans Sorumlusu Asiye ÜÇER
4 AKILCI İLAÇ KULLANIM EKİBİ
Baş Eczacı Asiye ÜÇER
Yönetim Temsilcisi Uz.Dr.Yusuf DEMİR
Hekim Uz. Dr. Emrullah AKAY
5 MAVİ KOD YÖNETİM SORUMLULARİ
Tıbbi hizmetler Yöneticisi Uz.Dr.Yusuf DEMİR
İdari Mali İşler Yöneticisi Mehmet YILDIZ
Sağlık Bakım İşleri Yöneticisi İnayet GÜNEŞ YILDIZ
Anestezi Uzm. Hande GÖNGÜR
Uzman Hekim Uzm.Dr.Murat ÇELİK
Anestezi Teknikeri Oğuzhan PALA
Süpervi’/ör Esra İPEK
6 PEMBE KOD YÖNETİM SORUMLULARI
İdari Mali İşler Yöneticisi Mehmet YILDIZ
Sağlık Bakım İşleri Yöneticisi İnayet GÜNEŞ YILDIZ
Teknik Servis Erdal ALDEMİR
Güvenlik Amiri Ahmet NUMANOĞLU
7 BEYAZ KOI) YÖNETİM SORUMLULARI
Tıbbi hizmetler Yöneticisi Uz.Dr.Yusuf DEMİR
İdari Mali İşler Yöneticisi Mehmet YILDIZ
Sağlık Bakım İşleri Yöneticisi İnayet GÜNEŞ YILDIZ
Sivil Savunma Memuru Metin CAN
Güvenlik Amiri Ahmet NUMANOĞLU
8 BİLGİ GÜVENLİĞİ EKİBİ
BAŞKAN: Mehmet YILDIZ
Üye Metin CAN
Üye Davut SARIBEY
Üye ………………….
SUNUCU (SERVER) SORUMLUSU Urfan EMEr
9 OZ DEĞERLENDİRİCİ EKİP
BAŞKAN: Uz.Dr.Yusuf DEMİR
Uye Esra İPEK
Uye İnayet GÜNEŞ YILDIZ
Uye Mehmet YILDIZ
Uye Ferda FİDAN
Uye Esra İPEK
Uye Zübeyde ALTUNÇELİK
10 HASTA HAKLARI KOMİSYONU
BAŞKAN: Uz.Dr.Yusuf DEMİR
Uye: Mehmet YILDIZ
Uye: Esra İPEK
Uye: İnayet Güneş YILDIZ
11 ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ:
BAŞKAN Uz.Dr.Yusuf DEMİR
Üye: Esra İPEK
Üye: İnayet GÜNEŞ YILDIZ
Üye Mehmet YILDIZ
Üye: Uz.Dr.Gamze ÜSTÜNTAŞ
Üye: Esra İPEK
Üye: Ferda FİDAN
12 TEMİZLİK KOMİTESİ:
BAŞKAN: İnayet GÜNEŞ YILDIZ
Üye Esra İPEK
Üye Mehmet YILDIZ
Üye Resul SEVER
Üye Ferda FİDAN
13 ARŞİV KOMİSYONU:
BAŞKAN: Mehmet YILDIZ
Üye: İnayet GÜNEŞ YİLDİZ
Üye Hulki YILMAZ
Üye Hüsamettin BİNGÖLBALLI
Üye Resul SEVER
Üye Metin CAN
14 DÖNER SERMAYE KOMİSYONU
BAŞKAN: Uz.Dr.Yusuf DEMİR
Üye: Mehmet YILDIZ
Üye İnayet GÜNEŞ YILDIZ
Üye Uz.Dr.Gamze ÜSTÜNTAŞ
Üye Uz.Dr.Emrullah AKAY
Üye Yunus GÖR
Üye Lokman EROL
Üye Uğur CAN
Üye Can ÖZTÜRK
Üye Hüsamettin BİNGÖLBALLİ
Üye Davut SARIBEY
Üye Urfan EMEr
15 İSTATİSTİK BİRİMİ
BAŞKAN: Mehmet YILDIZ
Üye: İnayet GÜNEŞ YILDIZ
Üye: Osman DEMİR
16 ANKET KOMİSYONU
BAŞKAN Mehmet YILDIZ
Üye Uz.Dr.Yusuf DEMİR
Üye Esra İPEK
17 KALIBRASYON KOMİSYONU
BAŞKAN: Mehmet YILDIZ
Üye: İnayet GÜNEŞ YILDIZ
Üye: Esra İPEK
Üye: Resul SEVER
18 DOKÜMANTASYON KOMİSYONU
BAŞKAN: Mehmet YILDIZ
Üye: İnayet GÜNEŞ YILDIZ
Üye: Hulki YILMAZ
Üye: Metin CAN

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://vartodh.gov.tr/?page_id=783